Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego www.UbieramyKlubySportowe.pl ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klientów lub potencjalnych Klientów Sklepu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest RUGBY GROUP z siedzibą w Gdyni, 81-175 ul. Mieszkowskiego 4/d/3, NIP: 9581494361. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: ubieramyklubysportowe@gmail.com .
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.  
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora, wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym (zawarcie Umowy Sprzedaży, rejestracja w Sklepie, marketing bezpośredni).
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
    a) zawarcia i  wykonania Umowy Sprzedaży, w  tym do obsługi procesu zamówienia, procesu rejestracji konta, dostawy Towarów, obsługi zamówienia w systemie ratalnym, czy też obsługi ewentualnej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    c) wysyłka newslettera (nasz „własny marketing bezpośredni), w przypadku wyrażenia osobnej zgody przez Klienta na jego otrzymywanie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
    d) prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na: windykacji ewentualnych należności, prowadzenie analiz statystycznych, prowadzenie własnych działań marketingowych wobec Klienta po uprzednim uzyskaniu zgody na tego typu działania czyli kontaktowanie z Klientem w zakresie marketingu dozwolonego (newsletter), dopasowanie przesyłanych reklam do przeglądanych dotąd treści przez Klienta, obsługi wszelkiej korespondencji nie związanej bezpośrednio z zakupem Towaru - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
3. Odbiorcy danych osobowych Klientów naszego Sklepu Internetowego:
    a) podmioty realizujące dostawę Towarów (w przypadku wyboru wysyłki Towaru),
    b) dostawcy płatności,
    c) bank oferujący możliwość sprzedaży ratalnej,
    d) dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Sklepu Internetowego,
    e) organy publiczne uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych  
4. Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:
    a) imię i nazwisko;
    b) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
    c) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy)
    d) adres poczty elektronicznej;
    e) numer telefonu kontaktowego.
5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne i wymaga zgody Klientów Sklepu Internetowego, lecz może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych, wskazany jest  na stronie Sklepu
7. W razie niepodania wymaganych danych w zależności od celu, może być niemożliwe założenie konta użytkownika, realizacja zamówienia czy też otrzymanie newslettera, bądź innej korespondencji.  
III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane Klienta są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów:
a) newsletter oraz zapytania Klienta w formularzu kontaktowym lub drogą mailową – do czasu rezygnacji z subskrypcji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
b) konto użytkownika – do czasu rezygnacji z konta przez Klienta lub wypowiedzenia umowy przez Administratora,
c) dane dotyczące transakcji (np. nazwa, adres firmy, NIP) – ze względów podatkowych i księgowych oraz w razie ewentualnych roszczeń, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat,
d) niezwłocznie w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
e) w przypadku plików cookies – niezwłocznie w przypadku wyczyszczenia przez Klienta zawartości plików cookies we własnej przeglądarce.  
IV. PRAWO OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Każdemu Klientowi, na podstawie RODO, przysługują następujące prawa: - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, -  prawo do sprostowania danych, – prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia danych, – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, – prawo do przenoszenia danych, - prawo do sprzeciwu, - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka zgoda została już wyrażona, – prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych .
2. W celu realizacji powyższych uprawnień można kontaktować się z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: ubieramyklubysportowe@gmail.com .
3. Zgodę na przetwarzanie jakichkolwiek danych każda osoba – KLIENT, lub osoba, która zapisała się na newsletter, bez dokonywania zakupów i rejestracji konta użytkownika – może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
V. PLIKI COOKIES
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę naszego Sklepu Internetowego. Nie mają one żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia użytkownika.
2. Administrator Sklepu może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego, w następujących celach:
     a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
     b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
     c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
     d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
     a) w przeglądarce Chrome
     b) w przeglądarce Firefox
     c) w przęglądarce Internet Explorer
     d) w przeglądarce Opera 
     e) w przeglądarce Safari
5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.  
VI. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS
1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego).
3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
4. Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem e Sklepu Internetowego.
5. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.
6. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
7. Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
8. HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.
9. Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/  
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Urządzenia, na których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, są zabezpieczone hasłami, programami antywirusowymi oraz zaporami sieci (tzw. Firewall),
b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
c) Dostęp do Konta odbywa się jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
d) Szyfrowanie połączenia za pomocą Certyfikatu SSL.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.  
pixel